Pristup na xDSL infrastrukturu

Usluga Pristup na xDSL infrastrukturu brzinom do 24 Mbps, uz telefonski priključak i telefonski broj vam omogućava da imate telefonski broj iz numeracije Logosofta uz mogućnost korištenja LOL phone telefonske usluge te internet pristup maksimalne moguće brzine 256 kbps / 128 kbps.


Navedena usluga predstavlja preduslov za korištenje svih ostalih xDSL baziranih servisa (LoGO! paketi, internet, IPTV, telefonija).

 

 

Karakteristike usluge Pristup na xDSL infrastrukturu
Internet
  • Maksimalna moguća brzina do 30 Mbps / 3Mbps,
  • Bez limita saobraćaja,1 
  • Terminalna oprema:  modem za xDSL internet.

Fiksna telefonija

1 Uslovi pod kojima se mogu koristiti xDSL paketi na flat principu, definišu se kroz Opšte uslove korištenja usluga Logosofta. 

2 Mjesečni najam telefonskog uređaja iznosi 3,51 KM.
   Navedene cijene su sa PDV-om.

Često postavljana pitanja