Rijad Smajlović

MCP, MCDST, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP, MCT

Rijad Smajlović ima veliko iskustvo i u održavanju serverskih operativnih sistema - SharePoint server sistema, Exchange servera, RMS, Lync, SCCM i SCOM sistema. Učestvovao je u implementaciji svih većih projekata na kojima je Logosoft radio u prethodnim godinama. Svoja praktična iskustva rado prenosi slušaocima kurseva koje drži.

Vrati se na predavače