Tier 1 internet nadprovajderiLogosoft internet usluge se realiziraju preko više Tier 1 internet nadprovajdera.

Direktnim IP tranzitom saobraćaja i pristupom Global Internet Exchange-u (GIX) smo obezbijedili da naši korisnici direktno pristupaju stotinama hiljada drugih mreža na svjetskom nivou.

Takođe, na ovaj način svom svojim korisnicima omogućili isporuku popularnih aplikacija i njihovih sadržaja putem malog broja hop-ova i sa niskim latency-jem.

                                                                                

Sve prednosti naše usluge stalni internet linkovi možete pronaći na sljedećem linku.


Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.

 POSTANI KORISNIK