Fiksna telefonija

Logosoftova usluga fiksne telefonije omogućava povezivanje prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama po cijenama nižim od 50%. Usluga je namijenjena kompanijama ili uredima koji imaju potrebu za telefonskim uslugama, uz vidne uštede na troškovima lokalnih i međunarodnih razgovora.

Osnovna karakteristika usluge jeste da se svakom korisniku dodjeljuje jedinstveni pretplatnički broj ili blok brojeva za ostvarivanje telefonskog saobraćaja. Nudimo i uslugu održavanja na 24x7 nivou (24 sata dnevno, 7 dana sedmično), kao i iznajmljivanje potrebne terminacijske opreme.

Korisnicima se također dostavlja pregled telefonskog saobraćaja na mjesečnoj osnovi, bez naknade.

Postani korisnik

ZAŠTO ODABRATI FIKSNU TELEFONIJU LOLPHONE?

  • Povoljne cijene prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama,
  • Jedinstveni pretplatnički broj ili blok brojeva,
  • Mogućnost zadržavanja postojeće numeracije bez dodatnih troškova,
  • Nadogradnja postojećih centrala kroz paralelna rješenja (dva telefonska operatera), gdje klijenti mogu zadržati postojeće brojeve u funkciji dolaznih poziva, a uslugu i numeraciju Logosofta koristiti za odlazne pozive,
  • Kreiranje novih sistema za firme koje žele zamijeniti stare centrale novim visokokvalitetnim rješenjima za fiksnu telefoniju uz zakup novog bloka brojeva i korištenje Logosoftove usluge i za odlazne i za dolazne pozive,
  • Mogućnost praćenja poziva i trenutnih troškova.

Preuzmite Cjenovnik korištenja usluge telefonije.


POSEBNA PONUDA
Za korisnike fiksne i mobilne telefonije (
LOLphone i LoGO! BIZ phone) omogućavamo besplatne pozive između fiksnih i mobilnih brojeva unutar iste grupe, a za one koji se odluče na širu i dugoročniju saradnju s nama, imamo i posebne popuste i dodatne beneficije.

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.