Licence

ŠTA JE LICENCA?
Licenca je ugovor između proizvođača softvera koji je autorskim pravom zaštitio svoj proizvod (softver) i organizacije ili osobe koja koristi softver. Microsoft ima nekoliko programa licenciranja prilagođenih kupcima. 

OPEN  VALUE
Ako u jednoj kompaniji imate licence nabavljene kroz više programa, onda znate da praćenje licenci nije jednostavan posao. S Microsoft Open Value programom licenciranja, svi vaši Microsoft licencirani proizvodi mogu biti pokriveni jednim ugovorom. Ako platite godišnju nadoknadu, koja se zasniva na broju kvalifikovanih desktop računara, možete koristiti bilo koju verziju licenciranog proizvoda, na bilo kojem računaru.
 

Postani korisnik

POJEDNOSTAVLJENO PRAĆENJE LICENCI

Open Value olakšava praćenje licenci i obezbjeđuje da je vaš softver u svakom trentku licenciran na pravi način.

 

  • Jedan ugovor za sve Microsoft licencirane proizvode u vašoj kompaniji, 
  • Upgrade u bilo kom trenutku - nema potrebe za praćenjem verzija ili otvaranjem novih ugovora.         

PREUZIMANJE KONTROLE NAD UPGRADE CIKLUSOM

Vaša softverska infrastruktura može biti mnogo sigurnija i jednostavnija za podršku ako se standardizuje i održava u okviru standarda.
  • Prava na upgrade su uključena u godišnju nadoknadu, 
  • Možete izvršiti upgrade softvera u čitavoj kompaniji, a da pri tom ostanete u okviru planiranog budžeta.

 
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U VEZI SA SOFTVEROM

Uz Open Value IT budžetom se može upravljati i planirati sa mnogo više sigurnosti.

  • Uz odloženo plaćanje, možete imati licence koje vam trebaju, onda kada vam trebaju, 
  • Plaćanje na godišnjem nivou olakšava proces budžetiranja, 
  • Licenciranje za čitavu kompaniju omogućava dodatnih 10-28% uštede.
 
Uslov za ulazak Open Value program licenciranja je minimum pet računara s legalnim Windows operativnim sistemom. Ovaj ugovor traje tri godine pri čemu se plaćanje vrši jednom godišnje u toku trajanja ugovora, a u ugovor je uključen i Software Assurance. 

Open Value podrazumijeva tri načina licenciranja:

 


  1. Open Value Subscription - Odnosi se na iznajmljivanje licenci na nivou kompanije, što praktično znači da su ugovorom pokriveni svi računari koje firma posjeduje. Broj računara za koji je ugovor potpisan moguće je promijeniti, ali broj računara nakon izmjene mora i dalje biti pet ili veći. Cijene proizvoda kroz OVS se ugovaraju u valuti USD i zagarantovane su od momenta potpisivanja pa do isteka ugovora, bez obzira na eventualne promjene količina kod druge i treće godišnjice.
  2. Open Value Company Wide – Odnosi se na kupovinu trajnih licenci na nivou kompanije. Na kraju ugovora dobijaju se licence s posljednjom verzijom u tom trenutku kao trajno vlasništvo.
  3. Open Value Non-Company Wide – Odnosi se na kupovinu trajnih licenci. Ovaj program nije na nivou kompanije, ali je za ulazak ipak neophodno imati minimum pet računara koji već imaju legalan Windows operativni sistem. Na kraju ugovora dobijaju se licence s posljednjom verzijom u tom trenutku kao trajno vlasništvo.

Više o Microsoft Open Value Subscription - OVS pročitajte ovdje.

Open License Program (OLP)
Microsoft program za licenciranje manjih i srednje velikih kompanija. U program se mogu uključiti svi korisnici koji kupuju bar pet licenci bilo kojeg Microsoft proizvoda. Licence se kupuju u trajno vlasništvo, a isporučuju se u formi OLP ugovora koji glasi na ime korisnika. Ugovor traje dvije godine i u tom periodu omogućava korisniku kupovinu dodatnih licenci po istom nivou cijena po kojima je sporazum sklopljen i ostvarena prva porudžbina. Softver se može downloadovati s Microsoft VLSC web stranice, na koju korisnik dobija pristup nakon što ugovor postane aktivan. Na istoj stranici, korisnik može pronaći instalacije, ključeve i sve ostale relevantne podatke o licencama koje su pokrivene ugovorom, a može i odštamapati ugovor.
Najveća prednost nabavke putem OLP ugovora su značajan popust u odnosu na Retail licence, elektronska evidencija i lako praćenje licenci i to što licence nisu u vezi s  računarom.

Od 2009-e godine, kroz OLP je moguće nabaviti i operativne sisteme za potrebu legalizacije postojećih računara. U pitanju je GGWA licenca, koja korisniku daje downgrade pravo i na korištenje prethodnih „professional“ operativnih sistema. 


Open License Program (OLP) za Cloud 
Microsoft program za licenciranje kompanija svih veličina. U program se uključuju korisnici s minimalno jednom Cloud licencom. Licence se isporučuju u formi OLP ugovora koji glasi na ime korisnika. Licence se otplaćuju na mjesečnom nivou, a sklapa se jednogodišnji ugovor. Softver se preuzima putem online portala, a Logosoft šalje korisniku pristupne podatke nakon aktivacije licenci.  

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.