Fiksna telefonija

Logosoftova fiksna telefonija omogućava povezivanje s telefonskim brojevima fiksnih i mobilnih operatera kako u BiH tako i u cijelom svijetu.

Usluga fiksne telefonije dostupna je korisnicima koji se nalaze u zoni pokrivenosti Logosoft infrastrukturom.

Koje su to prednosti Logosoftove fiksne telefonije?!

  • Besplatni pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH na fer osnovi* u okviru LoGO! paketa,
  • Besplatni pozivi unutar Logosoft mreže,
  • Povoljna cijena poziva prema inostranstvu,
  • Besplatna opcija prikazivanja broja pozivaoca,
  • Besplatna opcija "poziv na čekanju",
  • Novi pretplatnički broj s mogućnošću da zadržite svoj postojeći broj.

 

CJENOVNIK
Fiksna telefonija Cijena
Pristup na Logosoft infrastrukturu 9,36 KM
Najam telefonskog aparata 3,51 KM
Tarifiranje poziva prema važaćem cjenovniku

Navedene cijene su sa PDV-om 17%, osim ako drugačije nije navedeno.

*Fer osnova podrazumijeva mjesečni ostvareni saobraćaj prema drugim fiksnim mrežama koji ne prelazi 1500 minuta (ili 300 minuta unutar LoGO! Light paketa), a naplaćuje se uspostava poziva koja iznosi 0,03 KM (s PDV-om) po pozivu. Ako pretplatnik prekorači 1500 besplatnih minuta (ili 300 minuta unutar LoGO! Light paketa), uspostava svakog narednog poziva neće biti naplaćivana, a minuta razgovora će biti tarifirana prema važećem Cjenovniku korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE koji je dostupan u Pretplatinčkoj dokumentaciji i u našim poslovnicama.

 

Uslovi pod kojima se može koristiti usluga fiksne telefonije definišu se kroz Opće uslove korištenja usluga Logosofta. Besplatni pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH na fer osnovi, kao i cijena uspostave poziva, koji su prethodno objašnjeni, dostupni su samo fizičkim licima koja koriste LoGO! pakete.