Kursevi i certifikacija

Logosoft edukacijski centar održava kurseve i radionice koji su vođeni od strane instruktora – uživo te se isti mogu održavati u prostorijama Logosoft edukacijskog centra, u virtuelnoj online učionici ili na lokaciji kod klijenta.

Kada je u pitanju Microsoft edukacijska i certifikacijska linija, aktuelna je tzv. role-based certifikacija, dok se ostali tipovi certifikacije (MCSA, MCSE i MCSD) povlače od 31.01.2021. godine. Sticanjem Microsoft tehničkih certifikata ste u skladu sa današnjim aktuelnim tehničkim rolama i zahtjevima koji se pred iste postavljaju. Unaprijedite svoje znanje, certificirajte ga oficijelnim Microsoft certifikatom i iskoristite svoju komparativnu prednost na tržištu rada.

 


Microsoft kursevi i certifikacijske linije su definisani za mnoge tehničke role/pozicije. Svaka certifikacijska linija se sastoji od niza ispita potrebnih za sticanje certifakata. Microsoft certifikacija je organizirana u tri nivoa: Fundamentals, Associate i Expert.

Fundamentals certifikacijska linija je namijenjena za one koji se tek upoznaju sa tehnologijom ili mijenjaju pravac svoje specijalizacije. Associate certifikacijska linija je namijenjena za one koji imaju dvije godine radnog iskustva. Poželjno je da se prije sticanja ovih certifikata polože Fundamentals ispiti, ali nije obavezno. Ukoliko imate preko dvije godine radnog iskustva na pojedinim tehničkim rolama/pozicijama, onda ste spremni za polaganje Expert certifikacijske linije, uz napomenu da mnoge Expert certifikacijske linije zahtjevaju prethodno sticanje Associate certifikata.Na sljedećem linku možete pronaći prezentaciju sa detaljnim prikazom edukacijskog i certifikacijskog puta za sticanje svih prethodno prikazanih nivoa i role-based certifikata. Iz cjelokupne ponude preporučujemo i izdvajamo sljedeće kurseve :

microsoft-associate

Certifikat Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
Kurs MD-100 - Windows 10
Kurs MD-101 - Managing Modern Desktops

microsoft-expert

Certifikat Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Expert 
Kurs MS-100 - Microsoft 365 Identity and Services
Kurs MS-101 - Microsoft 365 Mobility and Security

microsoft-associate

Certifikat Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate         
Kurs MS-500 - Microsoft 365 Security Administration
   

microsoft-associate

Certifikat Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate            
Kurs MS-700: Managing Microsoft Teams 
   

Certifikat Microsoft 365 Certified: Fundamentals                                             
Kurs AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals 
   

microsoft-associate

Certifikat Microsoft Certified: Azure Administrator Associate                     
Kurs AZ-104 - Microsoft Azure Administrator 
   

Spisak svih aktuelnih kurseva i radionica u Logosoft Edukaciji pogledajte na sljedećem linku, a za posebnu ponudu kurseva ili radionica, kreiranu u skladu sa Vašim zahtjevima, kontaktirajte nas na edukacija@logosoft.ba ili 033 931 997.

Imate pitanje, sugestiju ili primjedbu na naš rad?

Kontakt