PRO WIFIMnogi poslovni i zabavni događaji, sajmovi, konferencije, koncerti, korporativni i marketinški događaji te prezentacije proizvoda trebaju garanciju da svaki učesnik ima dostupnu, visoko kvalitetnu i pouzdanu WIFI internet konekciju. Učesnici ovih događaja ovise o platformama za razmjenu informacija i umrežavanje, a jaka i stabilna WIFI mreža je ključna za uspjeh svakog događaja ovog tipa.

Postani korisnik

Logosoft PRO WIFI je portabilno rješenje koje omogućava kvalitetnu WIFI mrežu na bilo kojoj lokaciji na period koji želite. Usluga je u potpunosti prilagođena potrebama korisnika te omogućava neograničeni broj WIFI mreža, u bilo kojoj veličini i konfiguraciji. 

Logosoft PRO WIFI korisnicima omogućava detaljnu analitiku (aktivni korisnici, dužina trajanja sesije, najaktivniji AP, najaktivniji korisnik, grafički prikaz prometa i broja korisnika za zadani vremenski period), prilagođenu hotspot naslovnu stranicu, mogućnost ograničenja prometa ili trajanja sesije, a administratori mrežom upravljaju putem internet pretraživača.

Uz brzinu od 450 Mbps (2,4 GHz kanal) ili 1300 Mbps (5 GHz kanal), dometom od 122 metra i više od 200 istovremenih konekcija po jednoj pristupnoj tački, Logosoft PRO WIFI rješenje će zadovoljiti sve potrebe i to za neograničen broj učesnika. Zbog širokog područja primjene, WIFI rješenje je moguće koristiti u različitim vrstama objekata, hotelima, koncertnim salama, velikim poslovnim prostorima i stambenim objektima, ali i otvorenim prostorima koji zahtijevaju kvalitetniju WIFI pokrivenost. 

Uz najam WIFI opreme za događaje korisnicima nudimo i mogućnost najma dediciranog optičkog internet linka.

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.