Bankovno plaćanje

Logosoft nudi mogućnost uplate platnim nalogom preko komercijalnih banaka te mogućnost plaćanja preko elektronskog bankarstva.

PRIVATNI KORISNICI

Da biste izvršili plaćanje usluga putem platnog naloga, popunite nalog za plaćanje na sljedeći način:

 • Uplatio je: Puno ime i prezime, adresa, telefon
 • Svrha doznake: INT: Vaše korisničko ime (username), broj ugovora ili broj računa
 • Primalac: Logosoft d.o.o. Grbavička 4, Sarajevo
 • Logosoft račun kod:
  • SPARKASSE BANK d.d.: 1990490005551066; 
  • RAIFFEISEN BANK d.d.: 1610000003720155;
  • NLB BANKA d.d.: 132-731-00100069-40; 
  • BBI BANKA d.d.: 141-001-00024276-87;
  • ZIRAAT BANK d.d.: 1860005026291413; 
  • PROCREDIT BANK d.d.: 1941014346800180; 
  • UNICREDIT BANK d.d.: 3389002207629121; 
  • ADDIKO BANK d.d.: 306 035 0000860 585.
Napomena:

Nakon izvršene uplate, dozvolite 2-3 dana kako bi ista bila evidentirana u našem sistemu. Molimo vas da sačuvate kopiju uplatnice, jer je ona dokaz vaše uplate.

Svoje uplatnice i ostale dokaze o uplati računa, upite ili reklamacije vezane za račune možete slati na email adresu naplata@logosoft.ba.

Ako se uplata u roku od tri dana ne pojavi na vašem korisničkom računu, molimo da nam se obratite na telefon 033 931 900.

POSLOVNI KORISNICI

Da biste izvršili plaćanje usluga putem platnog naloga, popunite nalog za plaćanje na sljedeći način:

 • Uplatio je: Naziv pravnog lica
 • Svrha doznake: INT: Uplata po osnovu ISP usluga, broj računa
 • Primalac: Logosoft d.o.o. Grbavička 4, Sarajevo
 • Logosoft račun kod:
  • SPARKASSE BANK d.d.: 1990490005551066; 
  • RAIFFEISEN BANK d.d.: 1610000003720058; 
  • NLB BANKA d.d.: 132-731-00100069-40; 
  • BBI BANKA d.d.: 141-001-00024276-87;
  • ZIRAAT BANK d.d.: 1860005026291413; 
  • PROCREDIT BANK d.d.: 1941014346800180; 
  • UNICREDIT BANK d.d.: 3383202250670154;
  • ASA BANKA d.d. Sarajevo: 1344701000295609;
  • ADDIKO BANK d.d.: 306 035 0000860 585; 
  • ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d.: 1401051120011404.
 • Žiro račun s kojeg se vrši uplata

Napomena:
Nakon izvršene uplate dozvolite 2-3 dana kako bi ista bila evidentirana u našem sistemu.

Svoje uplatnice i ostale dokaze o uplati računa, upite ili reklamacije vezane za račune možete slati na email adresu naplata@logosoft.ba.

Sve dodatne informacije o statusu vaše uplate možete dobiti na brojeve telefona 033 931 987.