Cloud rješenja

U vrijeme kad organizacije svih veličina pomno razmatraju budžete za IT rješenja, pred njih se stavljaju izazovi operativnih troškova i troškova nabavke. Mnoga rješenja zahtjevaju dinamična IT okruženja koja mogu skalirati po potrebi, dok budžeti uvijek unaprijed određuju količinu resursa s kojima se može raspolagati. 

Logosoft prepoznaje potrebu takvog tipa klijenata i u mogućnosti je ponuditi više varijanti tzv. cloud rješenja: od hostiranja infrastukture, web sadržaja, servisa, baza podataka, arhive nestrukturisanih podataka, do backupa  i pohrane primarnih podataka.

Sve usluge se isporučuju po operativnom modelu poslovanja, na vremenski definisane periode fakturisanja usluga, tako da klijenti mogu lakše planirati svoje budžete i tačno predvidjeti troškove ili uštede povezane a seventualnim naglim rastom ili padom potreba za IT resursima.

Postani korisnik

U saradnji s nekoliko vodećih svjetskih providera cloud servisa, Logosoft može dizajnirati i isporučiti usluge i rješenja kao što su:

  • IaaS (Infrastructure as a Service) – hostiranje infrastrukturnih servisa (DNS, Active Directory), pokretanje virtuelnih mašina u cloudu, kreiranje clustera virtuelnih mašina, deployment aplikacija, integracija s on-premise infrastrukturom, multi-faktorna autentikacija, operations management
  • SaaS (Storage as a Service) kreiranje  prostora za pohranu podataka
  • PaaS (Platform as a Service) – podrška razvoju aplikacija svih tipova, od web do mobile platformi
  • BaaS (Backup as a Service) – pohrana sekundarnih kopija podataka, arhiviranje
Sva ova rješenja nudimo kroz usku saradnju s vendorima kao što je Microsoft, kroz njihovu Azure cloud platformu.

 

 
Za više informacija obratite se osoblju Logosofta kako bi dobili pravi savjet i podršku planiranju vašeg poslovanja kroz unapređenje IT servisa uz manje kapitalne troškove.

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 
033 931 987.