workimg

Stručno predavanje Logosofta studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Poštovani korisnici,

u ponedjeljak, 16.04.2018. u 08:30 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gospodin Damir Dizdarević, direktor Logosofta će studentima Odsjeka za matematiku, smjer Teorija kompjuterskih nauka, održati stručno predavanje na temu "Sigurnost informacionih sistema - aktuelne teme i rješenja".

Rezime predavanja:

Sigurnost informacionih sistema je vječito aktuelna tema. Zbog ekspanzije cloud baziranih servisa, velikog broja različitih uređaja sa kojih se može pristupati podacima, kao i zbog stalne evolucije tehnologija koje ugrožavaju informacione sisteme, pristup dizajniranju sigurnosti jednog IT sistema je vrlo izazovan, odgovoran i dinamičan posao. Najnoviji podaci relevantnih istraživanja pokazuju da je ugrožavanje korisničkog identiteta jedan od najčešćih napada koji se danas dešavaju kao i da ranije tehnologije za zaštitu podataka i uređaja u današnjim uslovima nisu dovoljno efikasne. Ovo predavanje bavi se ključnim izazovima sa kojima se IT profesionalci susreću, najčešćim prijetnjama po sigurnost kao i aktuelnim sigurnosnim tehnologijama koje djeluju kako preventivno tako i reaktivno. Predavanje je namijenjeno svima koje zanima sigurnost u IT-u generalno.

O predavaču:

Damir Dizdarević (dipl.mat.inf.) je nekadašnji student odsjeka za matematiku PMF-a u Sarajevu, a danas direktor kompanije Logosoft d.o.o. Ima više od 20 godina aktivnog iskustva na različitim IT projektima, a posebno se specijalizirao za upravljanje virtualnim identitetima, zaštitu podataka putem enkripcije, te za serverske i cloud platforme. Autor je brojnih stručnih tekstova u domaćim i stranim IT magazinima, kao i autor više zvaničnih Microsoft kurseva za IT profesionalce iz oblasti sigurnosti, server platformi i aktuelnih Microsoft-baziranih cloud servisa. Više puta je proglašavan najboljim predavačem na regionalnim Microsoft konferencijama. Već 10 godina nosi titulu Microsoft Most Valuable Professional. Od 2017.godine, jedini je nosilac titule Microsoft Regional Director na prostoru bivše Jugoslavije. Osnivač je i voditelj udruženja MSCommunity BiH koje okuplja IT profesionalce iz cijele zemlje. Povremeno piše blog članke koji su dostupni na http://dizdarevic.ba/ddamirblog.

Napominjemo da je predavanje zatvoreno za javnost.

Vaš Logosoft