workimg

Logosoft zapošljava: Saradnik za izvještavanje

LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo

RASPISUJE

K O N K U R S

za popunu sljedećeg radnog mjesta

Saradnik za izvještavanje - 1 izvršilac

Uslovi:

  • Certificirani računovođa,
  • VSS ekonomski smjer,
  • Najmanje pet godina radnog iskustva sa zvanjem Certificiranog računovođe, tokom kojih je kandidat samostalno izrađivao/aktivno učestvovao u izradi finansijskih izvještaja usklađenih sa MSFI,
  • Poznavanje rada na računaru (MS Office),
  • Poznavanje rada u računovodstvenom softveru,
  • Dobro poznavanje engleskog jezika.

Nudimo:

  • Kontinuirano poslovno usavršavanje;
  • Poticajna primanja;
  • Rad u dinamičnom okruženju;
  • Dinamičan i kreativan tim radnih kolega.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoju profesionalnu biografiju (CV) te detaljne kontakt podatke putem e-maila posao.finansije@logosoft.ba. Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove. Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju i testiranje.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Vaš Logosoft