workimg

Robocaller - vaš automatizovani robot za pozivanje

Poštovani korisnici,

Usluga Robocaller je usluga automatskog pozivanja (biranja) telefonskih brojeva koja omogućava automatsko slanje unaprijed snimljenih audio poruka. Super brza i jednostavna za korištenje, usluga Robocallera veoma brzo dostavlja snimljenu poruku korisnicima i omogućava im da odgovore na vašu poruku koristeći tipke na telefonu. Robocaller automatizira vaš poziv, distribuira ga u kratkom periodu velikom broju korisnika koristeći više istovremenih poziva.

Robocaller usluga može da se realizira na korisničkoj lokaciji ili u okviru Logosoft Data Centra, a korisnici mogu da koriste numerativne blokove Logosoft telefonske mreže ili da prenesu postojeće brojeve u Logosoft telefonsku mrežu ili čak koriste svoje postojeće brojeve kod bilo kojeg drugog operatera.

Robocaller usluga ima dva načina rada:

  • Anketiranje - automatizovano anketiranje liste kontakta koju određuje i kojom upravlja korisnik, a anketirana lista kontakta daje odgovore na automatizovano pitanje pritiskom na tipku. Servis omogućava generisanje izvještaja koji sadrže odgovore kontaktiranih korisnika na anketno pitanje.
  • Obavještavanje - automatizovano pozivanje unaprijed definisane liste kontakata sa vašom audio porukom.

Robocaller je revolucionarna i ekskluzivna usluga na tržištu Bosne i Hercegovine. Iskoristite pogodnosti automatskog pozivanja i napravite revoluciju u poslu kojim se bavite, ispitajte javno mijenje veoma brzo ili otvorite nove kanale prodaje svojih proizvoda/usluga.

Više informacija na 033 931 987 ili prodaja.biz@logosoft.ba.

Vaš Logosoft