• 27.11.2017

Izmjene Cjenovnika LOL Phone

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili izmjene Cjenovnika LOL Phone i to:

- Zona Hrvatska (mobilna mreža), Moldavija (fiksna mreža), Maroko (mobilna mreža), Holandija (fiksna mreža) i Švicarska (mobilna mreža).

Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu 30.12.2017. godine, čime prestaje da važi prethodni Cjenovnik ovih usluga. Korisnici na koje se odnose navedene izmjene imaju prava u pogledu važećeg ugovora, propisana Pravilom 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima.

Kompletan Cjenovnik možete pogledati ovdje.

Vaš Logosoft