Almir Budalica

MMI, MCP, MCDST, MCTS, MCITP, MCT

Almir Budalica ima preko 20 godina radnog iskustva u IT industriji a zvanje MCT je stekao 2008. Radio je kao gostujući predavač MS Excela na Microsoft Akademiji pri New Bulgarian Academy u Sofiji, Bugarska. Specijalizirao se za MS Office rješenja a uža specijalnost mu je MS Excel automatizacija. Uživa u treninzima, a kada ne podučava, radi kao informatička podrška Sektoru strateških rizika u Sparkasse Banci BiH i konsultant UNDP u BiH.

Vrati se na predavače