Mirza Čerim

CCNA, CCNP, CCSA

Senior network inžinjer i certificirani Cisco instruktor. Edukacijom se bavi zadnjih 6 godina. Iskustvo u predavanju na Cisco CCNA i CCNP kursevima u nekoliko edukacijski centara. Cisco CCNP enterprise certificirani inžinjer koji pored spomenuti certifikata posjeduje i certifikaciju kod vendora kao što su: Check Point Certified Security Administrator CCSA, Fortinet NSE4 itd. Realizovao je veliki broj stručnih treninga a jedan od njih je EU projekat Poboljšanje ljudskih resursa u IT sektoru agencija za provođenje zakona u BiH ( Improvement of the human resource capacities in the Law Enforcment Agencies IT sector in BiH ) na kojem je predavao tri kursa CompTIA Network +, CompTIA Security + i CCNA Security. Trenutno radi kao povremeni instruktor za Cisco CCNA i Cisco CCNP ENCOR program pri Logosoft Edukaciji.

Vrati se na predavače