Nedim Fatić

MA, DIPL. ING. EL.

Trenutno zaposlen na poziciji Viši savjetnik / Projektant sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Pored toga radi kao predavač, IT konsultant i freelencer. 2019. godine završen Master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradanji sa Microsoft-om, smjer Menadžment i Informacioni sistemi. 2011. godine diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. 
Fokusiran u svom profesionalnom djelovanju na razvoj infromacionih sistema i aplikacija s ciljem digitalne transformacije kompanija i organizacija. Ekspert iz oblasti baza podataka, analize podataka, nauke o podacima itd.

Više informacija na: https://www.linkedin.com/in/nedim-fatic/ 

Vrati se na predavače