Damir Dizdarević

MCSE: Server Infrastructure, MCSE: Messaging, MCSA: Office365, MS: Azure Infrastructure, MCT, MVP, Microsoft Regional Director

Damir Dizdarević (1976), po struci je diplomirani matematičar-informatičar, i trenutno radi kao direktor kompanije Logosoft d.o.o. U Logosoftu je zaposlen od 2004. godine i kroz radni vijek u ovoj kompaniji, radio je na radnim mjestima Rukovodioca odjela korisničkih servisa, Rukovodioca odjela edukacije i Rukovodioca odjela sistemskih rješenja, Izvršnog direktora za prodaju, usluge i marketing te Zamjenika direktora. Na trenutnoj poziciji u Logosoftu, najviše je usmjeren na razvoj i prodaju sistemskih i cloud rješenja za poslovne korisnike, specijalističku edukaciju u Microsoft ekosistemu te rukovođenje Sektorom za prodaju, usluge i marketing. Kontinuirano, kroz zadnjih 19 godina radi i kao sistem dizajner i stručni konsultant za kompleksna enterprise IT okruženja u BiH, kao i zemljama Evrope. U profesionalnom smislu posebno se specijalizirao se za cloud platforme, serverska, mobilna i virtualizacijska rešenja te rješenja bazirana na PKI tehnologiji.

U konsultantskom dijelu, u prethodnih 10 godina, bio je angažovan kao voditelj, odnosno glavni sistem dizajner, na vrlo značajnim projektima implementacije Microsoft tehnologija za enterprise klijente u Bosni i Hercegovini. Osnivač je i voditelj BH udruženja IT profesionalaca MSCommunity BIH, koje vodi od 2007.godine. Pored toga, od 2004. godine intenzivno radi i kao oficijelni predavač sa MCT certifikatom iz oblasti profesionalne Microsoft edukacije te je autor brojnih stručnih tekstova u domaćim i stranim časopisima.
Neki od tekstova su dostupni na: http://windowsitpro.com/author/damir-dizdarevic, na blog-u: http://dizdarevic.ba/ddamirblog/ i u INFO magazinu gdje je kroz 15 godina objavio više od 400 tekstova. Autor je i više od 15 knjiga iz oblasti profesionalne Microsoft edukacije za oblast servera, koje se prodaju u cijelom svijetu te je takođe radio i kao stručni recenzent za više od 20 knjiga i radova iz ove oblasti.

Za doprinose u prenošenju znanja o Microsoft tehnologijama te za intenzivan profesionalni angažman i veliki broj održanih stručnih predavanja na konferencijama u Evropi, kompanija Microsoft mu je 2007. godine dodijelila status Most Valuable Professional – MVP, koji ima i danas, a nosilac je i velikog broja tehničkih certifikata (kao što su MCSE, MCTS, MCITP, MCT) za Windows Server, Exchange Server, Office365 te virtualizacijske tehnologije. Aktivno govori i piše na engleskom jeziku, oženjen i otac dvoje djece. Slobodno vrijeme posvećuje angažmanu u neprofitnom sektoru na projektima edukacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba te u drugim građanskim inicijativama.

Vrati se na predavače