Robert Petrunić

MCP, MCSE, MCDBA, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP, MCSA, MVP

Robert je nakon višegodišnjeg rada kao konsultant za informacijsku sigurnost osnovao vlastitu kompaniju Eduron IS koja se uz sigurnost bavi i edukacijom IT stručnjaka. Također, radi kao predavač na Algebra - Visokom učilištu na predmetima vezanim uz sigurnost za koje je napisao nekoliko priručnika. Certificirani je trener (Microsoft, VMware i EC-Council) više od šesnaest godina, a sigurnost je područje kojim se intenzivno bavi petnaestak godina. Microsoft mu je 2008. godine odao priznanje "Microsoft MVP" koje je nosio do 2017. godine. Posljednjih petnaestak godina intenzivno radi na programima obrazovanja certificiranih etičkih hakera i osvješćivanju IT stručnjaka na području sigurnosti i zaštite računarskih sistema.

Vrati se na predavače