Semir Sofić

ECDL, MCP, MCTS, MCPD, MCT

Semir Sofić je zaposlen u Logosoftu kao Ekspert za ključna softverska rješenja. Voditelj je i saradnik je na velikom broju softverskih rješenja kako za potrebe same kompanije, tako i van nje. Posjeduje deset godina profesionalnog rada u oblasti programiranja, razvoja softverskih rješenja (Windows, Web, mobile) i rada sa bazama podataka (MSSQL, MySQL). 
Semir je Microsoft Trainer iz oblasti programiranja u Visual Studio razvojnom okruženju, C# programskom jeziku, Microsoft SQL Server + Data Warehouse rješenja.

Vrati se na predavače